Vývojové změny v lékárenství první poloviny 19. století – APATYKÁŘ®
Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaNEJNOVĚJŠÍ LÉKÁRENSKÝ PODCAST
Karolina Korodi

Dva roky po zpětné regulaci maďarských lékáren

Exkluzivní rozhovor s předsedkyní maďarské Asociace síťových lékáren Karolinou Korodi o dopadech zpětné regulace maďarských lékáren na provoz lékáren, dostupnost lékárenské péče i personální situaci na trhu práce.

…o lékárenství víme vše!®

apaHISTORIE
Tato rubrika vznikla jako podpora Českého farmaceutického musea v Kuksu. Věnuje se vývoji a historii lékáren a lékárenství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Je nám opravdu velkou ctí, že ji pro APATYKÁŘ® připravuje Doc. RNDr. PhMr. Václav Rusek, CSc.

Vývojové změny v lékárenství první poloviny 19. století

Vloženo: 26.08.2002, 22:08 | Čteno: 11208×

Konec 18. století a prvá polovina 19. století je dobou bohatou na vývojové změny. Ve farmacii se postupně, ale od konce této etapy natrvalo, prosazuje diferenciace dříve jednolité farmaceutické funkce, uskutečňované doposud převážně na lékárenských pracovištích. Lékárenství se tak přestává rovnat farmacii (lékárnictví), ze zdravotnického oboru se mění na vyhraněné farmaceutické odvětví, na jedno z několika dalších, rovněž typických svou odvětvovou funkcí. Rozsah funkce lékárenství se nutně zužuje, ale jeho význam se nemenší. Na cestě léčiv k léčivým přípravkům, od jejich výzkumu, výroby, hodnocení a kontroly, k rozdělování, stojí lékárenství - se svým odvětvovým úkolem uspokojovat potřebu léčení léky - před pacientem ve finální pozici: výdejem léčivých přípravků, doprovozeným potřebnou informací, zajišťuje jejich bezpečný a žádaný účinek jako léků, zabezpečuje udržení pacientova zdraví nebo vyléčení jeho nemoci - a tím samozřejmě i terapeutický výsledek lékařova léčebného úsilí. To není malá a bezvýznamná úloha zvláště v současných dnech, kdy se používá široká paleta přípravků, někdy i mimořádně účinných, pro široký okruh lidí. Proto tak záleží na etickém výkonu práce každého lékárníka, na jeho vědomostech, zdravotnickém cítění, svědomitosti, zkrátka na dodržování profesionálního etického kodexu.

Technická a vědecká revoluce (1790-1830-1860) podnítila, spolu s kapitalistickým výrobním systémem, rozvoj strojové tovární průmyslové výroby obecně a průmyslové výroby nejprve chemických léčiv a později i léčivých přípravků zvláště. Průmyslová výroba tak postupně stále víc a více ukrajovala z výrobní funkce lékáren. Tento vývoj probíhal až do padesátých let našeho věku. V době, o níž pojednáváme a která ji bezprostředně následovala, nebyl tento vývoj lékárníky v lékárnách chápán jako technický pokrok, ale naopak jako katastrofa "farmacie", za jejíhož představitele se stále považovali. Pociťovali tento vývoj oprávněně za příčinu své hospodářské úhony. O průmyslu léčiv a přípravků se proto často vyslovovali ne příliš příznivě, v pozdějších časopisech zpochybňovali i kvalitu jeho výrobků.

Po smrti Josefa II. zavedli jeho nástupci tuhý absolutismus. Zesílil policejní režim a stát už také nevěnoval zdravotnictví tolik pozornosti jako za osvícenství. Postupně se zdravotní péče ponechává na starosti samosprávným orgánům v zemích a soukromé iniciativě. Rozvíjel se textilní, strojírenský, chemický i zemědělský průmysl.

V textilní výrobě se angažovali lékárníci - brněnský Vincenc Petke a lanškrounský Christián Polykarp Friedrich Erxleben. Prvý cestoval s hrabětem Hugo Salmem do Anglie r. 1801, kde získali za dobrodružných okolností plán přádacího stroje, přivezli jej do Brna a podle něj pak se rozběhla výroba těchto strojů. S hrabětem Salmem vypracovali také návrh výroby cukru z řepy metodou podle Marggrafa a Acharda. Petke byl nejen znamenitý lékárník a znalec recepturní výroby, starosta hlavního grémia lékárníků v Brně, ale také analytik minerálů a jejich sběratel, jeho sbírka čítala 2.228 kusů. Zabýval se i botanikou a entomologií.

Napoleonova kontinentální blokáda 1806 znemožnila výrobu cukru z dovážené třtiny a proto se hledala náhrada v získávání cukru z javorové šťávy, ale hlavně se začala rozvíjet výroba z řepy. J. Ch. Erxleben podrobil, za asistence svého mladšího bratra PhMr. Heinricha Wilhelma Erxlebena (1784-1819) a PhMr. Josefa Jana Steinmanna (1779-1833), různé metody výroby cukru z řepy experimentálnímu průzkumu a výsledky uveřejnil knižně 1818. Založil také u své lékárny botanickou zahradu, pořizoval herbář, který obohacovali jeho bratři, synové i vnuk. PhMr. H. W. Erxleben pořídil 1808 soupis divoce rostoucích rostlin z okolí Lanškrouna, podle Linnéa v něm zařadil 644 druhů do 291 rodů. Profesor botaniky J. Ch. Mikan (1769-1844) mu připsal 1811 svou knihu o výrobě cukru z javorové šťávy.

V r. 1835 založil cukrovar ve Vysočanech PhMr. Bedřich Frey (1800-1878), majitel lékárny "U bílého jednorožce" na Staroměstském náměstí. Cukrovarnictví poznal za svého pobytu v pařížských lékárnách 1826-30, odkud také přivezl nový způsob výroby Seidlických šumivých prášků.

Do oblasti technického pokroku spadá i osvětlování svítiplynem. Prvně jím osvětloval místnosti 1785 lékárník a profesor lovaňské univerzity J. P. Minckelaers. U nás Ch. P. Erxleben osvětloval 1795 svítiplynem, získávaným destilací kostí, lékárenskou laboratoř, podobně jako 1818 olomoucký stavovský lékárník "U černého orla" PhMr. Jan Schrötter. Ten byl uznávaným chemikem, analyzoval 1809-1824 mnohé moravské minerální prameny, vedl meteorologické záznamy.

Lékárníci měli pro přírodopisná studia dobré předpoklady, neboť v jejich vysokoškolském učebním plánu byla botanika, zoologie, mineralogie, chemie i analytika. Jak na LF v Praze (např. 1822/23-1847 to byl Jan Svatopluk Presl), tak i ve Vídni měli v těchto disciplínách velmi dobré učitele. Dá se říci, že až do poloviny 19.století stačilo toto vzdělání i vybavení lékáren k výzkumné práci, vždyť např. v německých a francouzských lékárnách bylo v té době objeveno několik desítek nových alkaloidů.

Studiem léčivých vod a pramenů, zkoumáním jejich obsahových látek, se zabývala celá řada našich lékárníků v této etapě i v následujícím období. Tovačovský lékárník PhMr. Jan Planiawa (1803-1848) analyzoval 1827 a 1832 luhačovické prameny a našel v nich jód. Západočeské prameny zkoumali např. PhMr. Karel Brem (zemř. 1845), správce lékárny kláštera v Teplé a pak lékárník v Mariánských Lázních, zkoušel zdejší prameny 1813, 1832; karlovarský lékárník PhMr. Josef Nentwich (1792-1869) se zabýval nejen botanikou, ale 1826 také rozborem zdejšího Hygienického pramene, kvalitativním průzkumem ložisek karlovarské slatiny u Drahovic. V jeho šlépějích v lékárně "U české koruny" i v analýzách pramenů pokračoval PhMr. Hugo Göttl (1821-1896). Psal, jako jeden z prvých, o analýze moči na základě svých praktických zkušeností. PhMr. Jan Václav Radig (nar. 1809), lékárník ve Františkových lázních, provedl 1834 kvalitativní i kvantitativní rozbor Digitalis purpurea, 1836 analyzoval Bernhardův pramen ve Varech, zkoumal též tzv. loketský meteorit. Podle nařízení z r. 1825 byli lékárníci povinni na požádání provádět soudní analýzy v kriminálních případech.

» OBRÁZKY K PŘÍSPĚVKU
Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Hledáte opravdu PRESTIŽNÍ dárek pro Vašeho obchodního partnera?

Neotřelý a prestižní dárek z Českého farmaceutického muzea!

Exkluzivní dřevěná dóza opatřená 23-karátovým zlacením

Nákupem v internetovém obchodě Českého farmaceutického muzea získáte nejen překrásné repliky originálních stojatek z Kuksu, ale zároveň podpoříte další rozvoj této největší lékárnické expozice v Evropě.

apaPODCAST

Podcastový tip

PharmDr. Marie Loučková, Bc. Alena Šindelářová

Podceňovaná specializace ...

PharmDr. Marie Loučková, ...
28.04.2017

Mgr. Dagmar Hegerová, Ph.D.

Nanočástice selenu mají š...

Mgr. Dagmar Hegerová, Ph....
12.01.2017

XXI. Sjezd delegátů ČLnK

Lékárníci si zvolili nové...

XXI. Sjezd delegátů ČLnK...
07.11.2011

PharmDr. Ondrej Sukeľ

25 let Slovenské lékárnic...

PharmDr. Ondrej Sukeľ
19.10.2015

Mgr. MUDr. Jaroslav Maršík

Reakce právního zástupce ...

Mgr. MUDr. Jaroslav Marší...
22.12.2008

Mgr. Stanislav Havlíček

Centrální úložiště - tich...

Mgr. Stanislav Havlíček
15.09.2009

RNDr. Marek Petráš

Očkování proti pneumokoko...

RNDr. Marek Petráš
05.03.2009

Živý záznam akce

3. Tématický den - Den lé...

Živý záznam akce
22.06.2009

PharmDr. Tibor Czuľba

Reforma slovenské lékové ...

PharmDr. Tibor Czuľba
20.04.2011

Mgr. Stanislav Havlíček

Kontinuální vzdělávání če...

Mgr. Stanislav Havlíček
22.07.2008

Artist page APATYKÁŘ® v Apple Podcasts [nové okno]
ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace: ověřit.