Organizace lékárníků – APATYKÁŘ®
Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaNEJNOVĚJŠÍ LÉKÁRENSKÝ PODCAST
Karolina Korodi

Dva roky po zpětné regulaci maďarských lékáren

Exkluzivní rozhovor s předsedkyní maďarské Asociace síťových lékáren Karolinou Korodi o dopadech zpětné regulace maďarských lékáren na provoz lékáren, dostupnost lékárenské péče i personální situaci na trhu práce.

…o lékárenství víme vše!®

apaHISTORIE
Tato rubrika vznikla jako podpora Českého farmaceutického musea v Kuksu. Věnuje se vývoji a historii lékáren a lékárenství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Je nám opravdu velkou ctí, že ji pro APATYKÁŘ® připravuje Doc. RNDr. PhMr. Václav Rusek, CSc.

Organizace lékárníků

Vloženo: 26.08.2002, 22:08 | Čteno: 12171×

Dodatek ke Generálnímu zdravotnímu normativu z 10.4.1773 nastartoval existenci nové obligatorní organisace lékárníků-majitelů, nájemců lékáren nebo samostatných provizorů. Nařídil totiž zřízení „grémií lékárníků". Zaměstnaní lékárníci, dobově zvaní kondicinující nebo asistenti, magistři či farmaceuti, v nich zastoupeni nebyli. Hlavní povinností grémia bylo přijímání a výchova učňů, tyronů, aspirantů a jejich zkoušení. Vedlo také evidenci majitelů, nájemců, provizorů, pomocníků-tovaryšů a tyronů. Vedení grémií (starosta, spolustarostové) přenášelo úřední příkazy na své členy, hledělo též na zachovávání stavovské etiky. Grémia se ovšem postupem doby vyslovovala i ke zřizování nových lékáren, k sestavování lékopisů a sazeb léčiv a ke všem záležitostem týkajících se lékárenství.

V naší farmhistorické literatuře není dosud zcela jasno, zda naši lékárníci byli organizováni do cechů. V 15. a 16. století existují náznaky, že lékárníci v Praze vystupovali společně na obranu svých práv. Uvádí se k roku 1566, že rada Starého Města lékárníkům nařídila zřídit cech, k roku 1571, že starší-senioři cechu apatykářského inventují lékárny. Policejní řády Rudolfa II. z roku 1578 a 1605 nařídily, aby v pražských městech byl zřízen „apatykářský pořádek“; bylo to povinné sdružení, kolegium majitelů lékáren v čele se seniorem. Uvedli jsme již, že v roce 1665 se „Collegium pharmaceuticum Pragense“ brání konkurenci klášterních lékáren. Podobná kolegia existovala i v Brně (1647) a Opavě. V Praze po r.1778 zmínky o kolegiu ustávají. Poněvadž lékárníků bylo relativně málo, existovalo nejdříve jedno grémium pro každou zemi v hlavním městě. Řád grémia lékárníků pro Čechy vydán 1783, jediné grémium bylo ustaveno 1784 z reformního podnětu lékařské fakulty. V čele mělo voleného starostu, scházelo se jednou ročně ke schůzi za předsednictví děkana lékařské fakulty. V pečetidlu grémia byli patroni zdravotníků sv. Kosmas a Damián. Grémium pro Moravu sídlilo v Brně (1798, Řád a zákony grémia lékárníků zřizovaného v Markrabství Moravském), pro Slezsko v Opavě (1798, stejný řád pro knížectví Slezské). Do r.1950, kdy grémia zanikla, došlo k několika organizačním úpravám gremiální organizace. V Čechách byl 1816 vydán nový gremiální řád; podle něj nadřízenou institucí grémia byla LF, veškerou jeho agendu proto řídil (až do 1873) notář této fakulty. Další změnu přinesl řád z r. 1833, který vedle „Hlavního grémia lékárníků pro Čechy“, zřídil 16 „Filiálních grémií lékárníků“ v krajích. Po úpravě krajů 1855 snížen počet filiálních grémií na 13, což se pak udrželo až do zrušení grémií.

K reorganizaci grémia na Moravě a ve Slezsku došlo 1835 a 1842. Vedle hlavního grémia v Brně, vzniklo ještě 8 filiálních grémií na Moravě a 2 ve Slezsku. V důsledku ústavních změn a správní a územní reorganizace roce 1848, změnila se též struktura moravsko-slezských grémií v r. 1850/51. Slezsko dostalo samostatné „Slezské grémium lékárníků“ v Opavě, na Moravě vznikla dvě „Hlavní grémia“: v Brně a v Olomouci. Za okupace (1944) byla povolena jen dvě hlavní grémia, v Praze a v Brně, 1945 byla činnost filiálních grémií obnovena, v únoru 1948 převzaly jejich agendu „Akční výbory lékárníků“. Grémia zrušena dle § 5 zák. č. 170/1950 Sb.

Podle „zákona o úpravě lékárnictví“ z r. 1906/07 (§ 63) měla být grémia lékárníků nahrazena „komorami lékárníků“, v nichž měli být povinně zastoupeni kondicinující lékárníci i majitelé. Do doby než by vyšel prováděcí zákon o komorách, byly r. 1907 u všech hlavních grémií lékárníků zřízeny „Výbory kondicinujících farmaceutů“ (VKF). Výbor pro Čechy měl dvě sekce, českou v Praze a německou v Liberci. VKF zastupovaly zájmy zaměstnaných lékárníků, vedly jejich evidenci a záznamy o době a místě jejich zaměstnání. Prováděcí zákon o komorách nikdy nevyšel, a tak se české lékárnictvo dočkalo „České lékárnické komory“ až zákonem č. 220/1991. Výbory kondicinujících farmaceutů zanikly rovněž v r. 1950.

» OBRÁZKY K PŘÍSPĚVKU
Kliknutím obrázek zvětšíte

Hledáte opravdu PRESTIŽNÍ dárek pro Vašeho obchodního partnera?

Neotřelý a prestižní dárek z Českého farmaceutického muzea!

Exkluzivní dřevěná dóza opatřená 23-karátovým zlacením

Nákupem v internetovém obchodě Českého farmaceutického muzea získáte nejen překrásné repliky originálních stojatek z Kuksu, ale zároveň podpoříte další rozvoj této největší lékárnické expozice v Evropě.

apaPODCAST

Podcastový tip

Živá reportáž z akce

Mistrovství v lékárenské ...

Živá reportáž z akce
30.04.2009

RNDr. Marek Petráš

Očkování proti pneumokoko...

RNDr. Marek Petráš
05.03.2009

Prof. PharmDr. Ing. Milan Lázníček, CSc.

Tématický týden - 40. výr...

Prof. PharmDr. Ing. Milan...
24.11.2009

Ing. Miroslav Michálek

Nevidomý není mentálně po...

Ing. Miroslav Michálek
13.02.2011

Mgr. Filip Vrubel

Plánované změny ministers...

Mgr. Filip Vrubel
25.08.2011

Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.

Vánoční trhy a ukončení s...

Mgr. Ladislava Valášková,...
15.11.2010

PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D.

Fakultní lékárna VFU v Br...

PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D...
14.10.2009

Živý záznam akce

2. Tématický den - Týden ...

Živý záznam akce
25.10.2008

Helena Vaňkátová

Student Exchange Programm...

Helena Vaňkátová
18.07.2012

PharmDr. Vladimír Finsterle, MBA

Zásilkový obchod s recept...

PharmDr. Vladimír Finster...
08.12.2015

Artist page APATYKÁŘ® v Apple Podcasts [nové okno]
ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace: ověřit.