České lékárenství v 16. století – APATYKÁŘ®
Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaNEJNOVĚJŠÍ LÉKÁRENSKÝ PODCAST
Karolina Korodi

Dva roky po zpětné regulaci maďarských lékáren

Exkluzivní rozhovor s předsedkyní maďarské Asociace síťových lékáren Karolinou Korodi o dopadech zpětné regulace maďarských lékáren na provoz lékáren, dostupnost lékárenské péče i personální situaci na trhu práce.

…pro ty, kteří na informace nechtějí čekat!

apaHISTORIE
Tato rubrika vznikla jako podpora Českého farmaceutického musea v Kuksu. Věnuje se vývoji a historii lékáren a lékárenství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Je nám opravdu velkou ctí, že ji pro APATYKÁŘ® připravuje Doc. RNDr. PhMr. Václav Rusek, CSc.

České lékárenství v 16. století

Vloženo: 26.08.2002, 22:08 | Čteno: 14771×

Do chodu lékáren začíná kolem poloviny 16. století stále více zasahovat panovník. Ferdinand I. vydal 1542 policejní řád pro Moravu a Slezsko, obnovený 1552. Nařizují se vizitace lékáren, aby se dohlédlo, že lékárníci budou mít dobré a spravedlivé zboží a platem za léky nebudou nikoho nepřetěžovat.
Na Moravě znovu 1593 nařízeno dát lékárníky pod dohled zemských lékařů a jednou ročně všechny vizitovat. Podobný obsah měl i řád Rudolfa II. pro řemeslníky a obchodníky v Čechách z r. 1578. Vizitační komise v čele s lékaři a se dvěma či třemi členy městské rady měly každého čtvrť roku, nejméně však dvakrát ročně, "všecky apateky přehlédnout a všecka lékařství aneb simplicia (léčiva) a též komposita (léčivé přípravky) ohledávat, probovat, a až by tu cokoliv nehodného, zkaženého našli, to ven z apateky na ulici vyházeli..." Měli sestavovati šacunk, asi rukopisnou sazbu léčiv, upravovanou ad hoc podle prokázaných aktuálních cen léčiv na trzích v Norimberku, Frankfurtu n. M. či Lipsku, podle níž by se lékárníkům platilo a která měla být vyvěšována v lékárnách.

Dr. Adam Zalužanský ze Zalužan, lékař a profesor pražské univerzity, který měl v Karolinu také lékárnu a znal dobře problematiku lékárenství, sepsal 1591, a vyzvání staroměstské rady a na základě řádu z 1578, "Řád apathekářský". Vyšel tiskem 1592. Byl určen jak lékárníkům pražských měst, tak i ostatních měst v Království českém. Jeho cílem bylo zavést pořádek do cen léčiv a přípravků - byla to prvá tištěná lékárenská sazba u nás, a při té příležitosti i do provozu lékáren, výchovy a vzdělávání lékárníků, prosadit regulovaný vznik nových lékáren. Důraz se kladl opět na vizitace a přísežný závazek plnění povinností lege artis a na tresty za jejich porušení. Probíralo se tu vybavení lékáren a připomínala nutnost mít při lékárně zahradu léčivých rostlin, povinnost uchovávat venena na zvláštním místě, separanda odděleně. Dotýkal se i zásad výroby přípravků (doporučeny 4 lékopisy, signování zásobnic, datování přípravy, záznam do elaborační knihy, zákaz svévolné záměny léčiv v předpisech) a výdeje (dispenzace ochotná, rychlá, bezpečná, denní a noční služba). Zakazoval se prodej léčiv a přípravků nelékárníkům a zřizování lékáren nad potřebný počet, neboť ty pak nemají odbyt, léčiva se jim kazí a pak lidem více škodí než pomáhají.

Zalužanský také probral jednotlivé "lékárenské" osoby a jejich vzdělání. Učedlník (tiro), discipulus měl znát latinu a něco řečtiny a potom i aritmetiky a poněkud geometrie povědom býti má a měr lékařských a jednostejných hodných a pravých má užívati. Po několikaletém tyrociniu složil zkoušku, byl frajšprechován - dostal vysvědčení a stal se tovaryšem. Ten byl nazýván též ministr či pomocník apathekářský, u Matěje z Mýta hanlivě "pacholek neumělý". Má být "v mravích dobře vyučený a zvedený a netoliko zběhlý a umělý, ale také věrný a pilný býti má. Má být ctný a nemá dychtit po věcech k tělu přináležejících, neboť sobě odporné jsou: aniž kdo může obojímu za dost učiniti, aby při umění náležitou pilnost zachoval a přitom po shromáždění zboží, po obžerství a opilství, po hrách a freji a jiných rozkošech dychtěl". Mohl jako provizor - po průkazu praxe, znalostí a slibu - vést lékárnu, např. jako zástupce vdovy. Nad celou lékárnou vládl apothecarius, apathekář apod., mistr, patron. Měl nejrůznější povinnosti, jejichž plnění vyžadovalo člověka pevné vůle a dobrých mravů. Saladin z Ascoli v "Compendium aromatariorum" (1488) praví: "aromatářem (=lékárníkem) nesmí býti ani chlapec, ani příliš mladý jinoch, ani nadutec, ani marnivec nebo člověk ženám a pošetilostem oddaný... Budiž pořádný, zbožný, spravedlivý, a to nejvíce k chudině. Budiž také řádně vyučen a zkušen ve svém umění,... ježto jest mu zacházeti s lidským životem, jenž je ze všech pozemských věcí nejdražší."

Dá se uzavřít, že v konci 16. století byli lékárníci v Českých zemích po všech stránkách a v přiměřeném rozsahu a době odpovídající síti lékáren připraveni dobře a na evropské úrovni sloužit zdraví svých bližních.

» OBRÁZKY K PŘÍSPĚVKU
Kliknutím obrázek zvětšíte

Hledáte opravdu PRESTIŽNÍ dárek pro Vašeho obchodního partnera?

Neotřelý a prestižní dárek z Českého farmaceutického muzea!

Exkluzivní dřevěná dóza opatřená 23-karátovým zlacením

Nákupem v internetovém obchodě Českého farmaceutického muzea získáte nejen překrásné repliky originálních stojatek z Kuksu, ale zároveň podpoříte další rozvoj této největší lékárnické expozice v Evropě.

apaPODCAST

Podcastový tip

Helena Vanžurová

Queens University, School...

Helena Vanžurová
31.07.2009

PharmDr. Lubomír Chudoba

Demokracie nebo přemíra p...

PharmDr. Lubomír Chudoba
06.04.2012

Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

Tématický týden - 40. výr...

Prof. PharmDr. Alexandr H...
23.11.2009

Andreja Čufar

Current situation on the ...

Andreja Čufar
28.01.2010

Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.

Slovenka roku 2012, aneb ...

Doc. RNDr. Magdaléna Fulm...
15.06.2012

Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.

Slovenka roku 2012, aneb ...

Doc. RNDr. Magdaléna Fulm...
12.06.2012

PharmDr. Martin Beneš

Kontroly SÚKL 2. – distri...

PharmDr. Martin Beneš
07.04.2011

Mgr. Michal Hojný

Test lékáren v podání čes...

Mgr. Michal Hojný
10.07.2011

Živá reportáž z akce

Mistrovství v lékárenské ...

Živá reportáž z akce
30.04.2009

Živá reportáž z akce

5. Noc muzeí v Českém far...

Živá reportáž z akce
26.05.2012

Artist page APATYKÁŘ® v Apple Podcasts [nové okno]
ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace: ověřit.