Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
PharmDr. Ondrej Sukeľ a Mgr. Peter Krajčovič, PhD.

Mgr. Peter Krajčovič, PhD.: Nechceme chápat internet jako konkurenční nástroj printovému médiu

První část speciálního podcastu nahrávaného živě v Bratislavě u příležitosti oslav 20. výročí stavovského časopisu Lekárnické listy. Hosté: PharmDr. Ondrej Sukeľ (president Slovenské lekárnické komory) a Mgr. Peter Krajčovič, PhD. (šéfredaktor časopisu Slovenský lekárnik).

…lékárenství začíná tady!

apaHISTORIE
Tato rubrika vznikla jako podpora Českého farmaceutického musea v Kuksu. Věnuje se vývoji a historii lékáren a lékárenství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Je nám opravdu velkou ctí, že ji pro APATYKÁŘ® připravuje Doc. RNDr. PhMr. Václav Rusek, CSc.

České farmaceutické museum v Kuksu

Vloženo: 06.10.2002, 14:23 | Čteno: 25548×

(otevřeno denně květen - září kromě Po 9-17 hod., duben a říjen jen v So a Ne 9-15 hod., tel.: 499 392 141, 499 692 161 - kastelán, s nímž lze domlouvat návštěvy i mimo sezonu)

Již od konce minulého století usilují čeští lékárníci a farmaceutičtí historiografové o vybudování muzea své profese. Zatím jen s částečným a vždy časově omezeným výsledkem. Sbírku, která tímto úsilím vznikala, má nyní ve správě Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy zároveň s úkolem vybudovat z ní v rámci účelového zařízení fakulty centrální ČESKÉ FARMACEUTICKÉ MUZEUM (ČFM).

Od r. 1972 se FAF UK snaží uvést toto muzeum v život v hospitálu v Kuksu. Hospitál je k tomu vhodnou institucí, neboť má svou sociálně zdravotní i lékárenskou tradici. Farmaceutické muzeum tu navazuje na krásnou barokní lékárnu z r. 1748-50, která je evropským kulturně historickým, uměleckým a farmaceutickým skvostem. Historická sbírka fakulty obsahuje nejrůznější sbírkové předměty (muzeálie), jako např. léčiva a přípravky farmaceutického průmyslu, lékárenské stojatky a jiné nádoby, též obalový materiál: sáčky, krabičky, etikety. Dále výrobní nástroje a přístroje jako váhy a závaží, hmoždíře, mlýnky, lisy, pilulkovnice, tabletovačky, chemické sklo. Několik mobiliářů z lékáren, skříně, táry, některé jsou již vystavené. Je tu i sbírka fotografií, plakátů, reklamních tisků a téměř tisíc exlibris českých a slovenských farmaceutů, sochy, reliéfy, obrazy; diplomy farmaceutů jsou rovněž zastoupeny.

Muzeálie doplňuje rozsáhlý archiv a 14.306 evidovaných svazků knih a časopisů. Je to největší farmaceutická historická knihovna v ČR. Sbírka s archivem a knihovnou se proto stala badatelskou základnou farmaceutické muzeologie i historie farmacie. Zpracovávají se zde již od r. 1972 studentské diplomové práce i doktorské studie rigorózní.

Sbírkových předmětů se také používá k doplnění výuky na fakultě z dějin farmacie i ze sociální farmacie a lékárenství. Pedagogické využívání chceme v dohodě a spolupráci s ostatními katedrami podstatně rozšířit. Muzejními prostředky, na pozadí obecného vývoje, chceme ukázat vývoj celé farmacie na území Českých zemí. Zatím jsme instalovali expozici k dějinám českého lékárenství od 17. do 20. století. Nazvali jsme ji, stejně jako naši starší výstavu, „Kouzlo apatyky“. Našich cílů chceme dosáhnout i ve spolupráci s ostatními muzejními institucemi v ČR. Nejobsáhleji bude dokumentováno lékárenství, ale i ostatní odvětví jako farm. výzkum, průmysl, kontrola, velkoobchod, farminformatika, farmaceutické školství a farmaceutická historiografie budou zastoupeny exponáty. Také biografiím lékárníků bude - bez rozdílu národnosti - věnována pozornost. Vybrané části sbírky jsme již vystavovali a vystavujeme na fakultě, máme externí propagační expozice v některých lékárnách, prezentovali jsme je při farmaceutických sjezdech doma (1966, 1976, 1979) i v cizině (Cottbus 1980). Velkou, celoroční výstavu „Kouzlo apatyky“, jsme instalovali v Muzeu východních Čech v Hradci Králové r. 1982. Dlouhodobě jsme zapůjčili exponáty Ostravskému muzeu, Národnímu zemědělskému muzeu pro expozici o léčivých rostlinách na zámku Kačina u Kutné Hory, Jandovu muzeu v Budyni nad Ohří. V současnosti jsou návštěvníkům k dispozici tři expoziční místnosti.

V roce 2000 byly adaptovány 3 další místnosti pro rozšíření muzejní expozice. Fakulta však nemá dostatek financí na zabezpečení všech potřeb a plánů muzea. Proto jsme iniciovali založení SPOLKU PRO VYBUDOVÁNÍ ČESKÉHO FARMACEUTICKÉHO MUZEA, který by v rámci daném stanovami, s pomocí svých členů a příznivců z řad profese i přátel, měl fakultě pomáhat získávat prostředky a podporu při uskutečňování chystaných akcí muzea. Stanovy spolku registrovalo ministerstvo vnitra ČR dne 6. 10. 1992 pod čís. VSC/115476/92 R. Spolek má své identifikační číslo (IČO 48144428) a běžný účet u ČSOB Hradec Králové čís. 332590/0300. Informace o členství a možnostech podpory spolku obdržíte u mgr. Valáškové (valaskova@faf.cuni.cz), nebo na webových stránkách ČFM. Je také možné věnovat spolku dary nebo sponzorovat tvorbu expozice, restaurování, vitriny apod. nebo vydání publikace s logem nebo propagačním textem sponzora. Spolku přispělo finančními dary nebo exponáty již několik farmaceutických firem, Lékárenské služby i lékárny a jednotliví lékárníci. Další příspěvky jsou samozřejmě vítány. Zakládající členové a sponzoři mají možnost využívat sbírkových předmětů i prostor muzea k propagaci své činnosti, všichni členové právo podílet se výhodně na všech aktivitách spolku a muzea.

» OBRÁZKY K PŘÍSPĚVKU
Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Hledáte opravdu PRESTIŽNÍ dárek pro Vašeho obchodního partnera?

Neotřelý a prestižní dárek z Českého farmaceutického muzea!

Exkluzivní dřevěná dóza opatřená 23-karátovým zlacením

Nákupem v internetovém obchodě Českého farmaceutického muzea získáte nejen překrásné repliky originálních stojatek z Kuksu, ale zároveň podpoříte další rozvoj této největší lékárnické expozice v Evropě.

apaPODCAST

Podcastový tip

Mgr. Kornélia Chrapková

Práce lékárníka ve Velké ...

Mgr. Kornélia Chrapková

Ing. Jarmila Pirnerová

Tématický týden - 40. výr...

Ing. Jarmila Pirnerová

Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Vědecká činnost vs. počet...

Doc. PharmDr. Tomáš Šimůn...

Mgr. Filip Vrubel

Plánované změny ministers...

Mgr. Filip Vrubel

Mgr. Dagmar Hegerová, Ph.D.

Nanočástice selenu mají š...

Mgr. Dagmar Hegerová, Ph....

PharmDr. Stanislav Havlíček

Farmaceutický balíček – č...

PharmDr. Stanislav Havlíč...

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA:...

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA...

Mgr. Antonín Svoboda

Mladí lékárníci přicházej...

Mgr. Antonín Svoboda

PharmDr. Tibor Czuľba

Komerci v rámci soustavné...

PharmDr. Tibor Czuľba

Živá reportáž z akce

2. Noc muzeí v Českém far...

Živá reportáž z akce

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.